Om Långbo Kraft & Datanät AB

Långbo Kraft & Datanät AB är ett väletablerat företag med ett 10-tal anställda med säte i Långbo, Gävleborgs Län. Vi hjälper företag både lokalt och övriga delar av Sverige samt Stockholm med utförande av installationer, service och underhåll inom Datanät och Kraft.

Kraftledningar i hela Sverige

Vanligt förekommande tjänster vi utför är

  • Datanät
  • Fiber och Kopparnät
  • 0.4Kv-20Kv
  • Gatubelysning
  • Testning av kablar: Mantelprovning, Meggning, Ymermätning och Jordtagsmätning

Långbo Kraft & Datanät AB är ett familjeföretag med lång branscherfarenhet av att jobba under hårda förhållanden och har bl.a utfört kraftledningstjänster i de större stormarna som Per, Gudrun, Ivar och Sven. Företaget har stabil ekonomi, erforderliga försäkringar samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss för hjälp och frågor inom datanät och kraft!