Långbo Kraft & Datanät AB

Vi är ett väletablerat företag som utför installationer, service & underhåll av kraftledningar, gatubelysning samt datanät.
Långbo Kraft & Datanät AB hjälper företag lokalt i Gävleborg, Stockholms län samt övriga Sverige.
Välkommen!

Kontakt

Tel: 070-359 25 02
Mail: per@langbokraft.se
Kontakperson: Per Englin
www.langbokraft.se

Axplock uppdragsgivare